We hebben deze pagina het laatst gewijzigd op 1-2-2017.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen.

Voor antwoorden op vaakgestelde vragen kunt u de pagina Help consulteren.

Dit reglement maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden (pagina Terms of Use), bepalingen in verband met de persoonlijke levenssfeer (pagina Privacy Policy) en copyrights (pagina Copyrights).

Dit is de website van IRvalue.com. Alle contactgegevens, adres en BTW-nummer staan op de pagina Adres in het menu Over IRvalue.com.
De gegevens die we inwinnen
Bij uw bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch enkel uw IP-adres en niet uw e-mailadres. Bij uw bezoek aan onze website bewaren wij geen informatie, behalve de hieronder vermelde informatie. Op bepaalde pagina's zullen persoonlijke gegevens gevraagd worden.

Het type van ingewonnen informatie blijft beperkt tot:

Naam
E-mailadres

Adres (optioneel)
Telefoonnummer (optioneel)
Faxnummer (optioneel)
Factureringsgegevens (optioneel)

Kredietkaartinformatie (betalingsoptie: De onlinebetaling gebeurt op de externe, beveiligde website van een gespecialiseerde onlinebetalingprovider. Alle gegevens worden beveiligd doorgestuurd.)

Gebruik van de website: de geconsulteerde publicaties
Websitediensten waarop ingetekend: de gevraagde informatie
Andere informatie die u ons toestuurt
Ons cookie-beleid
Op deze website gebruiken we cookies om uw voorkeuren te registreren, bijvoorbeeld uw taalkeuze; om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u toevoegt aan uw winkelmandje. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer bevindt. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)
Hoe we de gegevens gebruiken
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben noch partnerschappen, noch speciale relaties met reclameregies of reclameregies op internet.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Communicatie per e-mail

Sommige e-mailberichten maken deel uit van abonnementen. Om ze al dan niet te ontvangen, volstaat het de optie aan of uit te vinken (klik na aanmelden op Stand van abonnementen in het menu Mijn IRvalue.com).

Andere e-mailberichten zijn van transactionele aard, met specifieke en individuele informatie over bestellingen, betalingen of abonnementen. Deze berichten worden verstuurd als dienst aan de klant.

Als u in de toekomst geen e-mails over nieuwe producten of aanbiedingen wenst te ontvangen van ons bedrijf kunt u dat aangeven in uw registratie (klik na aanmelden op Registratie in het menu Mijn IRvalue.com). Het volstaat om de optie aan of uit te vinken. U kunt ons ook contacteren op het vermelde adres.

Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, kunt u dat aangeven in uw registratie (klik na aanmelden op Registratie in het menu Mijn IRvalue.com). Het volstaat om de optie aan of uit te vinken. U kunt ons ook contacteren op het vermelde adres.

Communicatie per brief

Als u ons via de website uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten, diensten of evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het vermelde adres.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zult u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online of langs andere weg geplaatst hebt.
Databeveiliging
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.
Wijzigingen van algemene voorwaarden en privacybeleid
IRvalue.com behoudt zich het recht de algemene voorwaarden, het gebruiksrecht, de prijzen, andere algemene bepalingen en waarschuwingen krachtens welke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U hebt daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de website deze wettelijke en contractuele bepalingen na te lezen.
Controleorganen
De verwerking van persoonsgegevens bij IRvalue.com is geregistreerd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder het identificatienummer VT005009238.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (Robinson List, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel, België, telefoon + 32 800 91 886, www.robinsonlist.be).

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid neem dan gerust contact op met ons via privacy@IRvalue.com of met het Comité van Toezicht van het BDMV (Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel, België, privacy@bdma.be) of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België).
Uw gegevens consulteren of corrigeren
U hebt zelf de controle over uw persoonlijke gegevens en de juistheid daarvan in onze bestanden. U kunt uw registratie (klik na aanmelden op Registratie in het menu Mijn IRvalue.com) altijd, zo vaak u dat wilt wijzigen: uw verzendingsadres, e-mailadres, factureringsgegevens, et cetera. U kunt hier ook aangeven of u e-mail van ons wenst te ontvangen of niet. Als u geen e-mail wenst te ontvangen, kunt u zelf deze optie deactiveren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. U kunt ons ook contacteren op het vermelde adres.
Hoe ons bedrijf contacteren?
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren: alle contactgegevens, adres en BTW-nummer staan op de pagina Adres in het menu Over IRvalue.com. U kunt een e-mailbericht sturen naar privacy@IRvalue.com.