We hebben deze pagina het laatst gewijzigd op 1-2-2017.
Copyright © 1984– IRvalue.com

IRvalue.com, IRvalue.info, Future Price Channel, Toekomstig koerskanaal, Canal du cours futur, Fundamental Value Indicator, Informed Stock Investing, Geïnformeerd beleggen in aandelen, Bien investir en actions en de IRvalue.com-logos zijn merknamen of geregistreerde merknamen van IRvalue BVBA (IRvalue.com).

Koersen: en IRvalue.com
Intellectuele eigendommen
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie, data en toepassingen eigendom zijn en blijven van IRvalue.com en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om geen wijzigingen aan te brengen.

Voor antwoorden op vaakgestelde vragen kunt u de pagina Help consulteren.

Dit reglement maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden (pagina Terms of Use), bepalingen in verband met de persoonlijke levenssfeer (pagina Privacy Policy) en copyrights (pagina Copyrights).

Dit is de website van IRvalue.com. Alle contactgegevens, adres en BTW-nummer staan op de pagina Adres in het menu Over IRvalue.com.
Gebruik van de informatie
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, inclusief "data mining" van de publicaties, de inhoud, de structuur en/of het geheel van deze website (www.IRvalue.com) zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan en/of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van IRvalue.com of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de webbrowser.
Wijzigingen van algemene voorwaarden en privacybeleid
IRvalue.com behoudt zich het recht de algemene voorwaarden, het gebruiksrecht, de prijzen, andere algemene bepalingen en waarschuwingen krachtens welke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U hebt daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de website deze wettelijke en contractuele bepalingen na te lezen.